เว็บนี้สร้างขึ้นโดย นักศึกษาคนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ที่คิดว่าน่าจะดีในอนาคต หวังว่าจะมีผู้ให้ความสนใจอยู่บ้างในเนื้อหาความรู้ที่นำมานำเสนอในเว็บนี้

Advertisements