หกเหลี่ยมด้านเท่า
หกเหลี่ยมด้านเท่า
ปริซึมฐานสามเหลี่ยม
ปริซึมฐานสามเหลี่ยม

พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
มุมแหลม
มุมแหลม
วงกลม
วงกลม
วงรี
วงรี
ส่วนของเส้นตรง
ส่วนของเส้นตรง
สามเหลี่ยม
สามเหลี่ยม
รัศมี
รัศมี
สามเหลี่ยมด้านเท่า
สามเหลี่ยมด้านเท่า
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
สามเหลี่ยมมุมฉาก
สามเหลี่ยมมุมฉาก
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
สี่เหลี่ยมคางหมู
สี่เหลี่ยมคางหมู
สี่เหลี่ยมจตุรัส
สี่เหลี่ยมจตุรัส
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สี่เหลี่ยมรูปว่าว
สี่เหลี่ยมรูปว่าว
เส้นขนาน
เส้นขนาน
สี่เหลี่ยมหัวลูกศร
สี่เหลี่ยมหัวลูกศร
เส้นตรง
เส้นตรง
เส้นตั้งฉาก
เส้นตั้งฉาก
ห้าเหลี่ยมด้านเท่า
ห้าเหลี่ยมด้านเท่า
Advertisements