เส้นขนาน

เส้นขนาน (//) คือ เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน ไม่ตัดกัน และมีระยะห่างระหว่างทั้งสองเท่ากันตลอด เส้นขนานอาจเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ เช่น รางรถไฟ ขอบยางในรถยนต์
เส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงเดียวกันย่อมขนานกัน และเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงเดียวกันย่อมขนานกัน ดังรูป

สรุป AB//CD , AC // BD , GE // HF

หมายเหตุ ตอนนี้โละข้อมูลของจากฮาร์ดดิสลงในเว็บเผื่อว่าจะมีประโยชน์ แต่พวก power point จั๊กจะเอาลงยังไง

Advertisements