ชีววิทยา อ.บีม 1

One gene One expression โดยยีนหนึ่งจะมีหลาย Allele ซึ่งแบ่งได้เป็น Dominant(เด่น) กับ Recessive (ด้อย)  (ตาสีน้ำตาล :เด่น ฟ้า:ด้อย) gene ของคนเรามีประมาณ 30,000 ยีน เช่น ถนัดมือขวา(เด่น)ด้อย(ด้อย) อ่านเพิ่มเติม